คำถามที่พบบ่อย

ปรับปรุงล่าสุด 20/09/2565
 • คำถาม:

  สามารถชำระเงินได้ช่องทางไหนบ้าง?

  คำตอบ:

  ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตผ่าน PayPal
  2. ชำระเงินผ่านการโอนเงินจาก ธนาคาร, ตู้ ATM หรือผ่าน Internet Banking
 • คำถาม:

  บริการจัดส่งอย่างไร และระยะเวลาการจัดส่งกี่วัน?

  คำตอบ:

  คุณสามารถชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยคุณสามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM หรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ของธนาคารที่คุณสะดวก หลังจากนั้นลูกค้าต้องเข้าไปแจ้งการโอนเงินผ่านทางว็บไซต์ในหน้า “แจ้งการโอนเงิน” เพื่อเป็นการยืนยัน หากลูกค้าได้รับการยืนยันการรับเงินจากทางบริษัทแล้วสินค้าจะถูกจัดส่ง ภายใน 5 วันทำการ ผ่านทางไปรษณีย์แบบ EMS

 • คำถาม:

  การเปลี่ยน/ คืนสินค้าต้องทำอย่างไร?

  คำตอบ:

  บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้ี้

  1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียด สินค้า,จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

  2. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • คำถาม:

  เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าเป็นอย่างไร?

  คำตอบ:

  เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า 

  1. การรับประกันจะสิ้นสุดเมื่อพ้นจาก 12 เดือน นับจาก 

      1.1 Sticker Void บนตัวสินค้าที่ระบุไว้ 

      1.2 ใบรับประกันสินค้า ที่ระบุวันชัดเจน 

      1.3 ใบเสร็จรับเงินแบบเป็นทางการ (ยกเว้นสินค้า clearance sale) 

  2. บริษัทฯ จะรับประกันสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปี และอุปกรณ์เสริมเป็นเวลา 6 เดือน เช่น สายชาร์จ, อแดปเตอร์ เป็นต้น

  3. ลูกค้าต้องส่งหรือนำเครื่องที่มี Sticker Void อยู่บนตัวสินค้าพร้อมกับสายชาร์จ หรือใบรับประกันที่ระบุวันชัดเจน และใบเสร็จรับเงินแบบเป็นทางการ มารับบริการที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  4. ชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องที่เปลี่ยนออกแล้วจะไม่ถูกส่งคืนให้ลูกค้า 

  5. ศูนย์บริการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการรับบริการใดๆ กับเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ทางศูนย์บริการตรวจสอบพบว่าสติ๊กเกอร์ การรับประกันผิดปกติ เช่นมีการลอก, เจาะและทำลาย หรืออุปกรณ์ไม่มีสติ๊กเกอร์การรับประกันจากทางบริษัทฯ 

  6. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าเป็นตัวเครื่องใหม่ หรือตัวเครื่องที่ซ่อมแล้ว (Rebuilt) 

  7. กรณีสินค้ารุ่นที่ซื้อไม่มีใน Stock หรือสินค้าที่เลิกผลิตแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการประกันสินค้า ด้วยสินค้ารุ่นอื่น ที่มีคุณสมบัติหรือราคาใกล้เคียงกัน โดยยึดราคา ณ วันที่นำสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการ

  เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า 

  1. การใช้งานที่ผิดไปจากสภาพปกติของสินค้า เช่น การไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน 

  2. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง หรือทำสินค้าหล่น 

  3. ความเสียหายอันเกิดจากการจ่ายกระแสไฟเกินให้เครื่อง เช่น การใช้ที่ชาร์จผิดรุ่นหรือใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท 

  4. การดัดแปลง แก้ไขซ่อมโดยผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทฯ 

  5. ความเสียหายอันเกิดจากเครื่องถูกน้ำ หรือสารเคมีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

  6. ความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายขนส่ง ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฟ้าผ่าหรือภัยธรรมชาติต่างๆ 

  7. ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจในการแยกชิ้นส่วน เปิด ดัดแปลง หรือ อุบัติเหตุเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ 

  8. ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรือแมลง 

  9. การใช้งานที่ผิดปกติเนื่องจากปัญหาภายนอก เช่น ติดตั้งสินค้าใกล้แหล่งความร้อน 

  10. การที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อไม่รองรับการใช้งานของสินค้า